Ανάλυση Cookies

Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου: www.pangiak.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία

Cookies στο σύνολο: 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα - Tεχνικά Cookies (3)

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE                                             ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                   ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

 

JSESSIONID                                                         nr-data.net                                            HTTP                 Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Διατηρεί την κατάσταση των χρηστών στα αιτήματα σελίδων.
Πηγή: https://www.pangiak.gr/cart-2/

Τα δεδομένα αποστέλλονται:
Η.Π.Α.

 

wc_cart_hash_#                                                pangiak.gr                                              HTML                Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://www.pangiak.gr/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=5.5.1

Τα δεδομένα αποστέλλονται:
Γερμανία

 

wc_fragments_#                                                pangiak.gr                                             HTML                 Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://www.pangiak.gr/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

TOP