Υλικά

 
 
 
Τα υλικά που χρησιμοποιούμε στην Γιακουμέλος Παναγιώτης Τεχνική - Μονωτική & ΣIA Ε.Ε., είναι ενδεδειγμένα για κάθε περίπτωση εργασίας και είναι δοκιμασμένα για την αντοχή και την εξαιρετική τους εφαρμογή στις εργασίες που αναλαμβάνουμε, ενώ τα υλικά μόνωσης σωληνώσεων και αεραγωγών φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δείτε κάποια από τα έργα μας